In beweging

Adviseurs in Dialoog

Voor essentiële gesprekken en effectieve samenwerking.

De wereld is in beweging, ons samen leven en werken wordt steeds diverser en complexer.
Adviseurs in Dialoog bouwen aan een duurzame samenleving van sterke organisatieverbanden waarin iedereen vanuit eigen kracht participeert.

Dialoog is de basis van onze aanpak. Het legt het fundament onder duurzame samenwerking en een vitale samenleving. De inzet van de dialoog in een advies- of veranderingstraject is maatwerk.

De samenwerking binnen Adviseurs in Dialoog is tot stand gekomen door de dialoogbegeleiding die zij leverden binnen de jongerenbeweging WORLD=U.

De adviseurs van AID zijn Femke Zwaal, Renate van der Veen, Sanne Roemen, Saar Francken, Marieke Donders, Alma Wattimena, Karin Kampert, Danielle Driessen, Miranda Willems en Karin Oppelland.

Momenteel werken wij onder andere aan de begeleiding van de tweede editie van WORLD=U,  een maatwerk traject voor de SER en de organisatie van Duurzame Dialogen voor Delta Lloyd.

www.adviseursindialoog.nl

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin