In beweging

Duurzame Dialogen Delta Lloyd

Delta Lloyd organiseert sinds 2013 een serie Duurzame Dialogen met een gevarieerde groep van deskundigen en inhoudelijk betrokkenen over drie thema’s:

· Armoede
· Water en wind
· Impact van investeringen

De uitkomst van deze serie verkennende gesprekken waarbij de deelnemers hun ervaringen, inzichten en visie delen, vormt de input voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van Delta Lloyd Groep.

De dialogen rondom het thema Armoede hebben geleid tot een schuldeiserscoalitie van verzekeraars, energiebedrijven, incassobureaus, telecombedrijven, deurwaarders en woningcorporaties die de handen ineen slaan om probleemschulden aan te pakken in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. De partijen nemen als schuldeisers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om klanten met betalingsproblemen zo goed mogelijk te helpen. De coalitie heeft een ethisch manifest ontwikkeld dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland in januari 2016.

Het manifest bevat tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Alle ondertekenaars gebruiken het manifest als uitgangspunt om hun werkwijze op af te stemmen en om elkaar op aan te kunnen spreken. Voorbeelden van regels zijn een begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling.

Samen met Femke Zwaal ondersteun ik Marie Louise Voors van Delta Lloyd Foundation bij het vormgeven van de dialogen en het vormen en begeleiden van de coalitie.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin