In beweging

Leerweg Dialoog

De vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties neemt sterk toe.

Het bewustzijn groeit dat veel gespreksvormen niet volstaan om samen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten te komen waarbij het potentieel van alle betrokkenen wordt benut.

Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig luisteren en spreken is om je zodoende met jezelf, de ander, de inhoud en de context te verbinden om van daaruit prettig en constructief samen te werken en leven.

Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze diepere verbinding te maken en te onderhouden.

Leerweg Dialoog leidt daarom mensen op om dialogen te begeleiden, om zo de kwaliteit van gespreksvoering en samenwerking te verhogen.

We doen dit door open en incompany trainingen, het faciliteren van dialogen en het geven advies over dialoogtrajecten.

Meer informatie: www.leerwegdialoog.nlĀ 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin