In beweging

Nederland in Dialoog

Nederland in Dialoog is een maatschappelijke beweging die bijdraagt aan de sociale samenhang in Nederland door mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. In kleine groepen aan dialoogtafels worden ervaringen, ideeën en dromen uitgewisseld. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Herman Wijffels zegt hierover: “Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”.

Dag en Week van de Dialoog
Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt in ruim 85 plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Dit jaar vindt de Week van de Dialoog plaats van 1 – 10 november 2012. De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam. Sinds 2006 wordt het concept door Nederland verspreid. Initiatief hiertoe werd genomen in 2005  door Nieuwe Maan en Art.1.

Innovatie en maatwerk
Vanaf 2011 zet Nederland in Dialoog in op innovatie door partnerschappen aan te gaan waarbij het voeren dialoog van meerwaarde is voor het bereiken van de maatschappelijke doelen. In 2012 ontstond de jongerenbeweging WORLD=U uit het partnerschap van NID met de Rabobank en WNF.

Organisatie
Stichting Nederland in Dialoog is een netwerk van landelijke en lokale coördinatoren, partners, ambassadeurs, experts, trainers, gespreksleiders en vrijwilligers. De coördinatie van Nederland in Dialoog is in handen van Karin Oppelland. De innovatie is in handen van Olga Plokhooij. De coördinatie van de dialoogdagen in het land is in handen van 85 lokale coördinatoren.

Partners
De landelijke partners van Nederland in Dialoog zijn het Oranje Fonds, Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, COC Nederland, Brahma Kumaris, Art.1, Seats2meet, RestoVanHarte en Nieuwe Maan Netwerk. Ook met de Rabobank wordt al sinds 2005 samengewerkt. Seats2meet draagt wezenlijk bij door in Maarssen trainingsruimte en werkplek aan te bieden. Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 100 afzonderlijke dialoogdagen in het land.

 Ambassadeurs
Landelijke ambassadeurs van Nederland in Dialoog zijn onder andere Herman Wijffels, Ahmed Aboutaleb, Eberhard van der Laan, Alexander Rinnooy Kan (SER), Frits Philips, Nathal van Rijn (Rabobank Almere), Cees van Vliet (Albert Heijn), Vera Bergkamp (COC NL), Pieter de Jong (Ymere). Voorheen waren Job Cohen en Ivo Opstelten vanuit hun functie als burgemeester ambassadeur.

Foto van Edwin van Eis (2005)

Visit Website
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin