In beweging

SER in Dialoog

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereidt een advies voor aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moet geven zijn: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen aan de slag blijven of weer komen en dat ondernemers ook in de toekomst hun producten kunnen maken en diensten kunnen leveren?
Om een goed beeld te krijgen van het huidige functioneren van de arbeidsmarkt organiseerden we in het voorjaar van 2014 voor de SER vier regionale bijeenkomsten waar zo’n 400 personen geraadpleegd werden in dialoog.
Hier vind je een impressie van de bijeenkomsten.

Ook in de vormgeving van het advies over de Toekomst van Pensioenen voor Jette Klijnsma zet SER de dialoog in als middel om diverse doelgroepen met elkaar in gesprek te brengen om tot input voor het advies te komen. Deze dialoogbijeenkomsten vonden plaats op 24 juni, 6 oktober en 4 november 2014. Benieuwd wat er tijdens de SER-pensioendialogen is besproken? Lees de verslagen: http://bit.ly/1neGb0u en http://bit.ly/1tvGuan. Het verslag van 4 november volgt nog.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin