In beweging

The Learning Lab

The Learning Lab is een initiatief van Thieu Besselink om tot innovatie in het universitaire onderwijs te komen door leren en actie aan elkaar te verbinden. Gezamenlijk begeleiden we van september tot december 2011 achttien studenten van de UvA/VU/AUC. De studenten onderzoeken wat zij onder pionieren verstaan en wat hun persoonlijke motivatie en obstakels zijn om richting te geven aan innovatie in de wereld. Het daadwerkelijk opzetten van een initiatief wordt gekoppeld aan analyse en theorievorming.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin