In beweging

Nieuwe Sociale Praktijk

Nieuwe Sociale Praktijk is een netwerk van mensen die zich allemaal op hun eigen manier actief inzetten voor verandering in de sociale praktijk.

Het doel van het netwerk is om door ontmoeting, intervisie en samenwerking de beweging naar een nieuwe sociale praktijk te stimuleren. Dit doen we in zogenaamde ‘impact & innovatie cirkels’ waarin we ervaringen en ideeën uitwisselen, elkaar stimuleren en samenwerken aan nieuwe aanpakken.

Nieuwe Sociale Praktijk organiseert twee tot drie bijeenkomsten per jaar waarbij deelnemers zelf een idee of vraag inbrengen om daar met anderen over te sparren. Hieruit kunnen weer nieuwe impact & innovatie cirkels ontstaan waar zo’n idee verder wordt uitgewerkt.

Nieuwe Sociale Praktijk is een initiatief van 10 actieve ondernemers en adviseurs in het sociaal domein die hun ervaring en netwerk inzetten om de ontwikkeling van een nieuwe sociale praktijk te stimuleren

Ben jij ook actief in het sociaal domein en wil je meebouwen aan een nieuwe sociale praktijk?

Homepage