In beweging

Rabobank in Dialoog

Als coöperatieve bank is de Rabobank veel in gesprek met leden, klanten en stakeholders. Vanuit de ambitie een betekenisvolle coöperatie te zijn werd in 2015 een reeks van dialogen georganiseerd waarbij Rabobank medewerkers met hun omgeving onderzoeken hoe Nederland zich de komende tien jaar ontwikkelt, en wat de bijdrage van de Rabobank daaraan moet zijn. Vanuit Adviseurs in Dialoog organiseer en begeleidden we een reeks van dialogen. Te weten dialogen tussen de RVB en medewerkers, drie regionale dialoogbijeenkomsten in het land met stakeholders en medewerkers van lokale banken en Rabobank Nederland. In 2017 is een start gemaakt met een intern Expertise Centrum voor Dialoog waarbij ik vanuit Spirit of the Age en Leerweg Dialoog bijdraag door advies en training te verzorgen.