Persbericht van Nederland in Dialoog

Nationale Week van de Dialoog 2 – 11 november 2011

Van 2 tot 11 november vindt de Nationale Week van de Dialoog voor de 4de keer plaats. In ruim 70 steden organiseren betrokken burgers samen met banken, winkels, buurthuizen, bibliotheken, scholen en vele andere partijen dialoogtafels waar mensen met elkaar in gesprek gaan over kleine en grote maatschappelijke onderwerpen. Met ongeveer 2000 dialoogtafels is de Nationale Week van de Dialoog opnieuw gegroeid. Ook elders in Europa nemen burgers het initiatief tot de organisatie van lokale dialogen: afgelopen weekend ging Brussel in dialoog en van 17 oktober tot 17 november vindt in Berlijn een maand van dialoog plaats.

De Nationale Week van de Dialoog start op 2 november officieel in Almere, dialoogstad sinds 2007. Rabobank-directeur en ambassadeur van Nederland in Dialoog Nathal van Rijn ontvangt hier de landelijke partners en lokale coördinatoren voor een dialoog over de thema’s die deze week in de verschillende dialoogsteden besproken worden. Zoals Op eigen kracht (Almere 2 november), Jong en oud (Amsterdam 10 november), Bewust leven (Breda, 8 november) Wat beweegt je (Groningen 10 november), Smaken verschillen (Heemstede 2 november, Meersen 9 november), en Veraf dichtbij (Maastricht 3 november).
Primeurs

Dit jaar doet de provincie Zeeland voor het eerst mee met de Week van de Dialoog. Er zijn 20 tafels verspreid over 8 dorpen en steden op Schouwen Duivenland en Walcheren.
Nieuw is ook dat de dialoog in een aantal steden een internationaal tintje krijgt. Zo wapperen er in Eindhoven de hele week vlaggen met portretten van 164 Eindhovenaren met verschillende nationaliteiten en symboliseert een lichtkunstwerk van Chris Diericks bij het Evoluon de verbinding van de World Peace Flame en de Dialoog. En kunnen in Tilburg burgers die onvoldoende Nederlands spreken aanschuiven bij een dialoogtafel in het Engels.
Fundament

Olga Plokhooij, directeur Nederland in Dialoog over de groeiende dialoogbeweging in Nederland en Europa: ‘Vernieuwingen in de samenleving komen van onderaf: van mensen die elkaar vinden rondom problemen die zijzelf kunnen oppakken. Dialoog, de uitwisseling van ervaringen en ideeën en het formuleren van een concreet gemeenschappelijke doel, vormt het fundament voor deze maatschappelijke vernieuwing.’

De Nationale Week van de Dialoog is een initiatief van de Stichting Nederland in Dialoog. Tien jaar geleden, kort na 9/11, startte in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog. Drie jaar later volgde Amsterdam en met steun van de landelijke partners Albert Heijn, COC Nederland, Oranje Fonds, Rabobank en woningcorporatie Ymere en diverse lokale partijen, verspreidde Nederland in Dialoog de dialoogmethodiek in steeds meer steden en organisaties.

Dit jaar ontving Nederland in Dialoog de Actief Burgerschap Award 2011.