Op dit moment surfen we in het laatste stukje van de dialoog-golf die sinds 1 november door het land gaat. In 71 plaatsen in Nederland doen in 13 dagen zo’n 20.000 mensen mee aan de 2.000 dialoogtafels in scholen, buurthuizen, banken, supermarkten, gevangenissen, gemeentehuizen, kerken, moskeeën, cafés en bij mensen thuis.

De Dialoogdagen worden georganiseerd door lokale coördinatoren die opgeleid zijn door Nederland in Dialoog. Partners met wie we landelijk werken zijn het Oranje Fonds, Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, COC NL, Art.1, Brahma Kumaris en de Rabobank. Door veel mensen een mooie ervaring met de dialoog te bieden, wil Nederland in Dialoog deze vorm van spreken en contact maken door het jaar heen stimuleren. Dit laatste doen we door met partners zoals RestoVanHarte, Seats2meet en World=U op structurele basis het gesprek te blijven faciliteren in publieke ruimtes. Ook streven we ernaar om in 2012 een partnerschap met NS/Prorail vorm te geven.

Maar het voortzetten van de dialoog door het jaar heen, vraagt voornamelijk het bewustzijn van de deelnemers aan de Dag van de Dialoog dat zijzelf de dialoog in hun directe leefomgeving (thuis, werk, sociale kring) elke dag in kunnen zetten. De vraag lijkt te zijn; hoe kan de (dialoog)golf ervaren dat zij ook de zee is?

Wat is dialoog?
Dialoog is een gespreksvorm die gericht is op het gezamenlijk delen van ervaringen om zo tot inzichten te komen. Het is een moment van afstemming waarbij iedere deelnemer de ruimte krijgt. Het is geen strijd met argumenten waarbij de sterkste spreker wint. Het is een uitwisseling van ervaringen, inzichten en verwonderingen.

Tijdens de Dag van de Dialoog wordt vanuit de realiteit zoals de deelnemers die nu ervaren, gedeeld welke dromen zij hebben over een mooie(re) toekomst. In de laatste fase van de dialoog laten de deelnemers hun dromen weer landen in de realiteit aan de hand van de vraag; wat kan ik doen om mijn droom werkelijkheid te laten worden? Welke stap zet ik morgen?

Waarom in dialoog?
Om van angst nieuwsgierigheid te maken is mijn antwoord en tevens de reden dat ik nu zeven jaar intensief met dialoog als gespreksvorm werk. In dialoog kan je ervaren hoe het is als jouw persoonlijke ervaringen en dromen er helemaal mogen zijn. Zonder oordeel van een ander. In de veilige ruimte die gecreëerd wordt door een aantal gespreksregels en een gespreksbegeleider, is het streven om even niet te oordelen over elkaar en over jezelf. Dit is een bevrijdende ervaring.

In deze vrijheid ontstaat de ruimte om het potentieel van de deelnemers maximaal tot zijn recht te laten komen. Zeven mensen weten meer dan een, maar dan moeten ze wel willen en durven delen wat ze denken/voelen/ervaren. Tijdens de Dag van de Dialoog gaan jong/oud, hoog/laagopgeleiden, arm/rijk, allochtoon/autochtoon met elkaar in gesprek.

Wat is de waarde van dialoog?
Dialoog is een gespreksvorm waarin we kunnen ervaren met elkaar hoe het is als we ons potentieel, maximaal aanspreken. Als we voorbij vaste denkkaders, oordelen en verwachtingen, met elkaar onderzoeken wat er nog meer is. Dialoog, mits goed begeleid, schept ruimte voor creativiteit, moed, ideeën en daadkracht.
Daarbij is de maatschappelijke waarde van dialoog, dat mensen met elkaar betekenis geven aan wat zij ervaren in hun directe leefomgeving. Tijdens de Dag van de Dialoog gaat een groep mensen twee uur lang met elkaar de “vrije ruimte” in. Ongeacht de samenstelling van de groep, gebeurt daar altijd iets bijzonders.

Ik ben zelf vaak verrast door de kracht van de kwetsbaarheid doordat iemand zijn diepere emoties en ideeën durft te delen. Soms ook echt voor het eerst buiten zijn/haar eigen vriendenkring. Ik ben ook vaak geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen. Verwachtingen die je heel snel van iemand vormt, die niet juist blijken.
Maar wat ik denk ik het mooiste vind, is om zelf te voelen en bij anderen te ervaren wat er gebeurt als een ander werkelijk wil snappen wat je bedoelt. Zo goed luistert en vragen stelt, dat je je uitgenodigd voelt om nog een stapje verder te gaan in je onderzoek wat je nou precies ervaart.

Dialoog heeft bewezen dat uitwisseling van ervaringen en ideeën, leidt tot zien van een persoonlijke en vaak gemeenschappelijk doel. Dat laatste vormt een mooi fundament voor maatschappelijke vernieuwing.
Herman Wijffels zegt hierover: “Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”.

G1000
In België vindt op 11-11-11 deG1000 plaats. Duizend Belgische burgers van zeer uiteenlopende komaf gaan een agenda maken voor de nationale politiek die al geruime tijd niet tot een coalitie kan komen. Het potentieel van 1000 mensen wordt aangesproken om op een positieve, constructieve manier een impuls aan een impasse te geven. Of wellicht zelfs een nieuwe vorm van politiek te ontwikkelen. Graag leer ik van de ervaringen in België en zorg ik met een team van mensen dat dit prachtige initiatief ook in Nederland vorm krijgt.

Doen!
Als we in Nederland een waardevolle bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van onze samenleving is het al met al met name een kwestie van doen. Dat kan op allerlei manieren. De Dialoog kan je helpen inzichten te verwerven wat jij werkelijk belangrijk vindt en aan wilt pakken. Die ervaring willen we graag aan meer mensen aanbieden.

Daarom heb ik een vraag.

Zie jij kansen om anderen ook een ervaring met de vrije ruimte in de dialoog aan te bieden? Is het een vorm die in jouw organisatie zorgt dat er efficiënt plannen gemaakt worden waarbij het hele potentieel van de mensen in de organisatie benut wordt? Kan je het inbrengen op school zodat leerlingen ervaren hoe het is als er werkelijk geluisterd wordt naar elkaar? Zie je andere mogelijkheden?

Ik ben benieuwd en hoor het graag! Mail je me?

olga@olgalouise.nl en zie ook www.nederlandindialoog.nl