In dialoog

Van 1 – 10 november gaan in 86 plaatsen in Nederland 20.000 mensen met elkaar in dialoog. Meestal onbekenden. Over een lokaal gekozen thema. Het gesprek duurt twee uur. Ze schuiven aan bij dialogen op scholen, bij een bank, moskee, buurthuis, kerk, kantine, politiebureau, in een abdij, op de markt, op co-werkplekken, en vele andere locaties. De dialogen worden georganiseerd en begeleid door een netwerk van lokale en nationale coördinatoren, vrijwilligers, trainers, gespreksleiders, stagiaires en mensen in partnerorganisaties.

Oeroude vorm

De dialoog als gespreksvorm is niet nieuw. Reflectieve gesprekken in cirkels bestaan in vele culturen al millennia lang. Toch lijkt de dialoog levendiger en waardevoller dan ooit. In deze tijd waarin oude structuren omvallen en nieuwe vormen verkend maar nog niet altijd gevonden worden, biedt de cirkel een veilige en vrije ruimte voor onderzoek. Een ruimte waarin we kunnen beschouwen wat er is, hoe we daar betekenis aan kunnen geven, wat het van ons vraagt. Individueel en collectief.

De kracht van de vorm

De cirkel is een bijzondere vorm voor het voeren van een gesprek. Iedereen zit even dichtbij of veraf van het midden. Dat symboliseert hoe alle deelnemers vanuit zijn of haar leven zich een beeld heeft gevormd van de wereld waarin we leven. Al die beelden samen, creëren een kleurrijk palet van impressies van de realiteit. Je ziet zo samen meer dan alleen en verrijkt elkaar door uit te wisselen wat je ervaart.

De bevrijding door gezien te worden

Bij een dialoog geef je elkaar in de cirkel de ruimte om de unieke belevingen zorgvuldig te verwoorden. Je neemt deel en je geeft ruimte. Het gaat in essentie om werkelijk gehoord te worden en aandachtig te luisteren. Er helemaal mogen en kunnen zijn omdat anderen naar je luisteren. Dat is de meest gehoorde, bevrijdende ervaring van mensen die in dialoog gaan. Je erkend voelen voor je aanwezigheid, je visie, ervaring, inzichten. Om tegelijkertijd te ervaren wat er gebeurt als je anderen de ruimte geeft om te delen. En dat je daar zelf  aandachtig, luisterend bij bent. Na de ervaring om gehoord te worden, gaan we in de dialoog op zoek naar dromen, verlangens. Waar wil je met elkaar naar toe bewegen? En hoe geven we dat vorm? Individueel en collectief.

De creatieve kracht van chaos

In een recentelijk interview werd ik gevraagd hoe we in deze tijden van economische, ecologische en sociale crisis rust kunnen bewaren in de chaos. Ik denk dat de dialoog dat heel mooi laat zien. Het maakt zichtbaar wat de waarde is van vertragen door stil te staan bij wat er is. Niet gelijk in actie te schieten maar je eerst af te vragen wat er speelt. Te delen wat je ervaart. Te vieren wat daarin prettig is. En werkelijk te zien wat niet fijn is door erbij stil te staan. Zonder oordeel beschouwen wat zich toont. Om dan bewust los te laten wat n

iet meer nodig is en ruimte te maken voor wat nieuw ontstaat. De actie die je daarna onderneemt is van een andere kwaliteit dan impulsieve actie. Door er samen naar te kijken, is de actie ook breder georienteerd en kansrijker. De dialoog helpt uiteindelijk om te versnellen omdat de vertraging de kwaliteit van de inzichten en actie vergroot.

De kracht van verbinding vanuit persoonlijke oprichting

Het doorgeschoten individualisme heeft sporen van uitputting getrokken. Velen van ons zoeken al enige tijd naar een nieuwe, duurzame weg. Om die te vinden is er een groeiend aanbod van trainingen in onder andere persoonlijk leiderschap, mindfulness en meditatie. Mooie voeding voor het verlangen naar persoonlijke groei. En inmiddels worden we ook uitgenodigd om vanuit die bewustwording een stap verder te gaan. Om vanuit het volgen van de persoonlijke weg naar binnen, weer uit te reiken naar buiten, naar elkaar. Vanuit vertrouwen in jezelf en in elkaar.

De dialoog is een vorm die de Vrije Ruimte helpt scheppen, waarin de kracht van dit soort verbinding ervaren kan worden. En waar, door het vertrouwen in jezelf en in elkaar, zich een heel nieuw speelveld ontstaat.

“Be the change you want to see in the world”

Het netwerk van Nederland in Dialoog bestaat uit een paar duizend vrijwilligers en professionals die samen hun handen uit de mouwen steken om Nederlanders een ervaring met dialoog en verbinding aan te bieden. Om te ervaren wat het is om in gezamenlijkheid te vertragen, gezien en gehoord te worden, je eigen kracht te ervaren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een prettige samenleving.

Samen geven we richting aan verandering. Door op te staan, te zien wat is en door elk onze unieke bijdrage te leveren.

Voor meer informatie: www.nederlandindialoog.nl.