Graag nodig ik je uit voor de dialoogtafel op 13 mei 2013
 over het thema Gezamenlijk Verlangen.

Nederland in Dialoog organiseert elke derde maandag van de maand een dialoogtafel over een actueel thema bij Seatst2Meet in Utrecht.

In mei organiseer ik deze bijeenkomst met Karin Oppelland. Ik heb gekozen voor het thema Gezamenlijk Verlangen op basis van de tijdsgeest en een aantal lezing die ik de afgelopen weken bijwoonde in De Balie, Pakhuis de Zwijger en de Nieuwe Liefde.

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” voorspelde Herman Verhagen al een tijd geleden. Jan Rotmans gebruikt dit citaat om uit te drukken dat de Transitie waar we ons in bevinden als samenleving fundamenteel en onomkeerbaar is.

Wat kenmerkend is voor een transitie is dat je hem niet kan sturen of “bezweren” met akkoorden zoals minister Asscher onlangs dapper beweerde.  Hoewel je geen richting kan geven aan een Transitie aldus Rotmans, kan je wel positieve randvoorwaarden creëren, zogenaamde vruchtbare grond.

Wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is een gezamenlijk gewenste samenleving visualiseren door ons af te vragen waar we naar verlangen. 

In de NID bijeenkomst van 13 mei willen we onderzoeken of we een gedeeld verlangen kunnen blootleggen door met elkaar in dialoog te gaan.

Hoe werkt het?
Deelnemers doen mee op persoonlijke titel. Er is plaats voor maximaal 30 mensen.
Een dialoogtafel duurt twee uur. Hierin bewandelen we vier stappen:
1. Kennismaken – 2. Ervaringen delen – 3. Dromen – 4. Doen

Hoe laat en waar?
Maandag 13 mei 2013
19:00 uur tot 21:00 uur
Seats2Meet Utrecht, Moreelsepark 65, tel.: 030 239 3838

Aanmelden is noodzakelijk en kan door een mail te sturen naar karin@nederlandindialoog.nl